Šta je video nadzor ?

Video nadzor će smanjiti kako spoljašnje tako i unutrašnje gubitke. Snimanjem kritične oblasti, zaštitićete Vaš objekat od vandalizma i krađe.

 

Šta je protivpožarna zaštita ?

Sistemi automatske dojave požara, kada se kombinuju sa drugim elementima kao reagovanje u vanrednim situacijama i plan evakuacije, može značajno da umanji štetu imovine.

 

Šta su alarmni sistemi ?

Alarmni sistemi pružaju nam bezbednost i zbog toga sve više i više ljudi ih instalira u cilju da ostanu bezbedni i sigurni.

 

Šta je kontrola pristupa ?

Sistemi za kontrolu pristupa i evidenciju radnog vremena, služe za nadzor i fizičku zaštitu objekata. Osnovni zadatak sistema je dozvola pristupa, ulaza ili prolaz, isključivo ovlašćenim osobama.

You are here: Home